Kriterijumi i dokumentacija – studentska razmjena

Kriterijumi i dokumentacija – studentska razmjena

Autor: Internatonal cooperation

12.02.2015.

Slobomir P Univerzitet je u prethodnom periodu potpisao niz Sporazuma o saradnju sa visokoškolskim ustanovama iz okruženja. U narednom periodu će se realizovati programi razmjene studenata sa Univerzitetima, sa kojima SPU ima saradnju. Kriterijumi koje studenti treba da zadovolje, kako bi konkurisali za razmjenu, i dokumentacija koja je neophodna za prijavu možete vidjeti u nastavku.

Kriterijumi:

Akademski uspjeh (prepis svih ocjena)
Motivaciono pismo (do 500 rijeci)
Intervju
Angazovanost u izvannastavnim aktivnostima (promocije i sl.)
Poznavanje engleskog jezika ili drugog jezika mobilnosti (hrvatski ili sl.)

 

Dokumentacija:

Prijavni obrazac
Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom
Prepis ocjena svih položenih ispita
Uvjerenje o statusu studenta
Europass CV
Kopija licne karte ili pasosa
Motivaciono pismo (do 500 rijeci)

Kategorija:

Incoming events…